top of page
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС Львівського перинатального центру:
Щоб мрії ставали реальністю!

Життя та здоров'я матері та дитини є нашими фундаментальними цінностями. Діяльність персоналу Львівського перинатального центру спрямована на професійну медичну допомогу від планування та ведення  вагітності до пологів,виходжування та супроводу новонароджених, проведення розширеного неонатального скринінгу немовлят та забезпечення донорським грудним молоком з Банку грудного молока при потребі.

Наш перинатальний центр керується принципом пацієнтоорієнтованості, персоніфікованого підходу, поваги до пацієнтів, порядності та справедливості, а також створення комфортних умов для співробітників. Діяльність колективу є динамічною та видозмінюється відповідно до змін потреб суспільства.

1. ДІЯ КОДЕКСУ

1.1 Кодекс розроблений для:

 • лікарів

 • адміністративного персоналу

 • середнього та молодшого медичного персоналу

 • лікарів-інтернів

Репутація закладу є одним з пріоритетів діяльності.

1.2. Підтримує та контролює виконання Кодексу етичний комітет. При потребі комітет відстоює та захищає у ЗМІ та суспільному житті честь та гідність медика за умови  відповідності дій даному Етичному кодексу.

Кожний співробітник перинатального центру є цінним. Заклад дбає про кожного працівника і зацікавлений в тому, щоб фахівці обирали Львівський перинатальний центр як основне місце роботи та популяризували цінності установи.

Кодекс є основою професійної діяльності в комфортних умовах для кожного. Всі співробітники зобов’язані підтвердити своїм підписом, що вони отримали інформацію, прочитавши цей кодекс.

2. МЕДИКИ ТА СУСПІЛЬСТВО

2.1. Наша Візія

Бути лідером в галузі перинатальної медицини та освітнім майданчиком для постійного розвитку фахівців, а також  надійним медичним партнером  у сфері  відновлення та збереження  репродуктивного здоров’я пацієнтів.

2.2. Персонал перинатального центру виконує свої обов'язки з повагою до  пацієнтів, до морально-етичних принципів громади, власної моральної позиції і совісті, керуючись цим Кодексом.

2.3. Лікарі несуть всю повноту відповідальності за свої рішення і дії відносно життя та здоров'я пацієнтів. Весь колектив зобов'язаний систематично професійно удосконалюватися, використовуючи у своїй діяльності найбільш ефективні  досягнення медичної галузі.

2.4.  Професійна незалежність – одна з основних вимог до роботи фахівців. Мотиви матеріальної та особистої вигоди, кар'єри, задоволення власних амбіцій не повинні переважати при прийнятті фахових рішень.

2.5.  Персонал перинатального центру в жодному разі не може вимагати подяку від пацієнта або його родичів.

2.6. Медики повинні надавати медичну допомогу пацієнтам незалежно від віку, статі, раси, національності, віросповідання, соціального стану, політичних поглядів, громадянства та інших немедичних чинників. Ми поважаємо закони тих держав, пацієнти  яких у нас народжують.

2.7. Персонал повинен сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання, етичні норми і правила стосовно установи та колег.

2.8. Співробітники власним  професіоналізмом та  морально-етичними переконаннями мають бути гідним прикладом для своїх учнів та інших членів громади, пропагувати здоровий спосіб життя.

Ми використовуємо різноманітні канали комунікації ( соціальні мережі, ютуб, ЗМІ тощо) для створення діалогу з аудиторією.

На основі законів та нормативних актів ми можемо використовувати рекламну та маркетингову діяльність для надання інформації про перинатальний центр і послуги, які в ньому надаються. Наша інформація чесна та правдива.

Від імені перинатального центру висловлюватися можуть лише уповноважені особи. Кожен несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, що пов’язана з роботою перинатального центру.

Працівникам з  персональних сторінок соцмереж  не рекомендується розповсюджувати інформацію, яка може негативно впливати на репутацію перинатального центру, розміщати неоднозначні коментарі на сторінках інших осіб.

2.9.Екологічність та безпека, принципи свідомого споживання враховуються в щоденній роботі колективу та пропагуються для пацієнтів.

З. МЕДИКИ ТА ПАЦІЄНТИ

3.1. Медики у своїй роботі керуються Конституцією і законами України, діючими нормативними документами (медичними стандартами). В рамках цих положень, з огляду на персоналізований підхід, обираються  методи профілактики, діагностики і лікування, які є найбільш ефективними в кожному конкретному випадку.

При необхідності лікар зобов'язаний скористатися допомогою своїх колег.

3.2. При наданні медичних послуг персонал керується принципом "Не нашкодь!".

Лікар  не повинен перешкоджати реалізації права пацієнта на отримання консультації іншого лікаря.

3.3. Кожний пацієнт має право на зберігання особистої таємниці та захист персональних даних.  Демонстрація пацієнта, в тому числі в соцмережах, можлива тільки з його згоди.

3.4. Персонал не має права залишати пацієнтів у випадках загальної небезпеки.

4. КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ

 4.1. Протягом усього життя медики зобов'язані зберігати повагу і почуття подяки до тих, хто їх навчав.

 4.2. Лікарі зобов'язані охороняти честь і шляхетні традиції медичного співтовариства, з повагою і доброзичливістю ставитися до колег. Лікар не може привселюдно ставити під сумнів чи дискредитувати фахову кваліфікацію іншого лікаря. Фахові зауваження на адресу колеги повинні бути аргументованими.

4.3. Завідувачі відділень зобов'язані піклуватися про захист морально-етичних позицій і принципів, підвищення фахової кваліфікації своїх підлеглих.

4.4. Персонал перинатального центру має дотримуватися правил корпоративної культури та дрескоду.

5. ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Персонал зобов'язаний постійно підвищувати власну кваліфікацію, бути поінформованим стосовно найновіших досягнень у сфері своєї діяльності, активно протистояти будь-якому викривленню інформації.

5.2.Плагіат є грубим порушенням принципів фахової етики.

6. ПОВАГА ДО ПРОФЕСІЇ

6.1. Принцип поваги до своєї професії повинен бути витриманим у всіх сферах діяльності медика: професійній, громадській, публіцистичній та ін. Кожний медик повинен утримуватися від будь-яких дій чи висловлювань, які знецінюють повагу до медичного фаху. Власною діяльністю потрібно сприяти збереженню та підвищенню престижності професії,  а також дієвості даного Кодексу. Особисті принципи кожного працівника впливають на якість та цінність медичних послуг.

7. ОЦІНКА РОБОТИ

Весь колектив, від молодшого та середнього медичного персоналу до лікарів, використовує затверджені стандарти спілкування.

2 рази на рік в перинатальному центрі відзначаються медичні працівники за успіхи в роботі з подальшою винагородою. Кандидатури обирають шляхом анонімного голосування та заповнення Google Form в п’яти категоріях:

 • Найкраща акушерка

 • Найкраща медична сестра

 • Найкраща молодша медична сестра

 • Найкращий співробітник адміністративно - управлінської ланки

 • Найкращий лікар

Кожний працівник має право на повагу та гідність. Будь-яка поведінка , що порушує це правило , будь-яка форма утисків є неприпустимою.

Згідно нашої політики всі повідомлення про неправомірні дії зі сторони перинатального центру, співробітників, а також третіх сторін, з якими перинатальний центр співпрацює, підлягають ретельній перевірці. При цьому мають бути впроваджені всі необхідні кроки незалежно від того, хто бере участь в конфлікті.

Способи вирішення проблеми

 1. Співробітник звертається до завідуючого відділення.

 2. Наступний варіант – розмова з представником етичного комітету.

 3. Універсальним каналом зв’язку з вищим керівництвом є електронна пошта.

 4. Кожен співробітник може звернутись за допомогою до психолога.

 Кожному співробітнику, що повідомляє про порушення етичних норм, ми гарантуємо захищеність. В випадку проведення розслідування, воно буде проведено чесно та сумлінно, з дотримання принципів конфіденційності та презумпції невинності.

Доступ до всієї інформації будуть мати тільки ті особи, які мають для цього підстави. Всі порушення будуть підлягати розбору з подальшою реалізацією рішення проблеми.

bottom of page